Uw privacy

De inhoud van onze website

Mini Camping Rollecate beschermt uw privacy

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Mini Camping Rollecate niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Mini Camping Rollecate aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

Artikel 1: Algemeen

De website: www.minicampingrollecate.nl is eigendom van Mini Camping Rollecate. Mini Camping Rollecate houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Mini Camping Rollecate bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Artikel 2: Gegevensverwerking

Mini Camping Rollecate verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Mini Camping Rollecate zal de door jouw verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

 

aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren;

indien Mini Camping Rollecate hier wettelijk toe verplicht wordt.

 

Artikel 3: Cookies

Mini Camping Rollecate verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt Mini Camping Rollecate met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

 

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

 

Artikel 5: Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Artikel 6: Vragen en informatie

Als u vragen heeft over de manier waarop Mini Camping Rollecate met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.